Dimarts, 22 de Gener del 2019 8º max. / -3º min.

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Ajuntament / Organs de govern / Ple de l'Ajuntament

Ple de l'Ajuntament

Les sessions de Ple ordinàries es faran el segon dimecres de cada mes. El mes d'Agost no hi ha sessió ordinària del Ple.

Les extraordinàries i les extraordinàries urgents serà d’aplicació les disposicions de caràcter general previstes a la legislació de règim local.

Els horaris de les sessions seran a les 21 hores a l’hivern i 22  hores a l’estiu. No obstant això, aquests horaris es podran modificar segons el funcionament de l’Ajuntament, el tractament d’extraordinaris dels plens o la urgència dels assumptes a tractar.

El Ple municipal de l'Ajuntament és el màxim òrgan del govern del municipi. Aquest és integrat per tots els regidors i regidores i sota la presidència de l'alcalde. A Bell-lloc d’Urgell, el nombre de membres que componen el Ple és d'11, en proporció al nombre d'habitants.

Respecte a les seves competències, li corresponen les assenyalades en l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local, Llei 7/85 de 2 d’abril,  i en l’article 52 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, que són entre d'altres, les de control i fiscalització dels òrgans de govern, l'aprovació de les ordenances, l'aprovació i modificació del pressupost, l'alteració del terme municipal i del nombre i capital del municipi, o l'adopció d'una moció de censura contra l'alcalde.


A continuació, podeu consultar les actes aprovades i les convocatòries dels plens municipals dels darrers mesos:

Consultar actes anteriors ( any 2016)

Consultar actes anteriors ( any 2015)

Consultar actes anteriors ( any 2014)