Dilluns, 24 de Juny del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / L’Ajuntament aprova una pujada del 10% en la taxa d’escombraries

L’Ajuntament aprova una pujada del 10% en la taxa d’escombraries

L'enregistrament de la sessió del ple està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El passat dia 6 de novembre l’Ajuntament va dur a terme el ple ordinari (ja disponible al canal de vídeo de l'Ajuntament) on es van tractar els següents temes:

Convenis:

Es van aprovar dos convenis, un amb el Departament d’Educació pel programa “Creant oportunitats” dirigit a estudiants d’ESO i un altre amb el Departament de Drets socials per les 12 places concertades del centre de serveis socials.

Economia:

Dins de l’apartat econòmic es va aprovar una modificació de crèdit per import de 150.000€. Entre les partides més significatives trobem una de 16.000€ per canviar la caldera de la calefacció de la Cultural, una d’12.000€ per actualitzar la seguretat dels edificis municipals, una ampliació de 7.000€ de les partides de festes i joventut i 10.000€ per manteniment d’edificis.

També es va posar a debat la modificació de 3 ordenances i taxes dins de la planificació per actualitzar totes les ordenances municipals:

 • Taxa escombraries: l’equip de govern va proposar un augment de la taxa per fer front a les pujades que ha sofert el servei en els darrer 13 anys i a l’empitjorament dels resultats en la recollida selectiva. Actualment hi ha un dèficit superior als 70.000€ i amb aquesta pujada es redueix uns 20.000€. El grup de Bell-lloc Avança es va mostrar contrari a aquest augment demanant que s’optés per mesures i campanyes de millora.
 • Taxa de documents administratius: es modifica aquesta ordenança establint nous conceptes i actualitzant els existents que daten del 2011. El grup de Bell-lloc Avança vota en contra d’aquest punt.
 • Ordenança de taules i cadires a la via pública: es deixa sense efecte aquesta ordenança ja que no s’havia aplicat mai. Segons l’alcalde el que es farà properament és un reglament de terrasses.

Decrets:

Ratificació:

Es van ratificar els següents Decrets:

 • Conveni “Global Lleida” amb Diputació, Consell Comarcal i Ajuntament de Mollerussa
 • Sol·licitud de subvenció de mitigació i adaptació al canvi climàtic: teulada Biblioteca (130.684,78 €)
 • Sol·licitud de subvenció de mitigació i adaptació al canvi climàtic: Plaça Lluís Companys (162.585,49 €)
 • Sol·licitud subvenció Agència Catalana de l’Aigua per la millora de la xarxa d’aigua (244.385,20 €)
 • Pròrroga del pla d’igualtat intern entre dones i homes
 • Adhesió al III Pla Local d’igualtat de gènere del Pla d’Urgell

Donar Compte:

El grup de Bell-lloc Avança va preguntar sobre alguns dels Decrets aprovats fins a la data i dels acords de la Junta de Govern.

Mocions:

Moció de suport al Primer Sector per fer front a les conseqüències de la sequera. Presentada pel grup de Bell-lloc Avança es va aprovar per unanimitat.

Precs i preguntes:

El grup de Bell-lloc Avança va plantejar les següents preguntes al Ple:

 • Estat del projecte de l’Ajuntament nou: l’alcalde informa que l’informe del Departament de Cultura és negatiu i que encara no s’ha rebut l’informe de l’oficina de supervisió de projectes de la Diputació tot i que es reclama sovint. Davant aquest fet s’informa que no es complirà amb la data límit del 30 de juny per tal de tenir garantida la subvenció del PUOSC. Com que hi ha prevista una altra ajuda del PUOSC pel període 2024-2027 ens esperarem a aquesta nova convocatòria. El grup de BA demana poder participar en aquest projecte.
 • Estat de les ajudes pendents de cobrar: l’alcalde informa que n’hem rebut alguna però de poca quantitat.
 • Estat de la licitació del contracte de neteja dels edificis municipals: s’ha decidit buscar una assessoria específica per redactar els plecs tècnics. L’alcalde planteja un dubte sobre la factura de la neteja del Pavelló i la regidora Rosa Buira informa del que es va acordar amb l’empresa.
 • Retirada de les plaques “Stop violència de gènere”: segons indicacions dels MMEE s’ha retirat per ubicar-les en altres llocs que no duguin a confusió als conductors.
 • Estat de les tanques de hoquei del pavelló: s’està en contacte amb l’empresa que les va instal·lar per a que compleixi amb el compromís que va adquirir.
 • Estat de l’estació de trens: l’alcalde informa de les converses mantingudes amb ADIF sobre l’estació i l’estat de les vies. S’ha demanat que es traspassin els immobles al poble. Estem en negociacions.
 • Situació del Mercat d’oportunitats de Bell-lloc d’Urgell: l’alcalde informa sobre la decisió presa i els incompliments de l’empresa concessionària. La decisió és ferma i el dia 29 d’octubre ha estat el darrer dia del mercat.
 • Situació de l’abastament d’aigua del poble: s’informa de l’estat de les reserves actuals i de la situació que s’ha viscut en la primera tanca d’hivern. S’han dut a terme actuacions com el trasllat d’aigua amb camions del dipòsit rodó a la xarxa d’aigua potable i s’ha recuperat un pou.