Dijous, 13 de Juny del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Ple Extraordinari 11 d’octubre de 2016

Ple Extraordinari 11 d’octubre de 2016

Aquest cop la sessió no es va enregistrar per problemes tècnics.

El passat dimarts dia 11 d’octubre a les 21.00h va tenir lloc un Ple extraordinari amb un únic punt a l’ordre del dia:

  • Aprovació, si s’escau, del compte general de la corporació de l’exercici 2015.

L’Alcalde llegeix la proposta d’acord que consisteix en aprovar els comptes anuals de l’exercici 2015, la documentació complementaria i retre compte a la Sindicatura de Comptes.

El grup municipal del PP es va posicionar en contra d’aprovar el compte general  al·ludint que no havia rebut l’informe que es va demanar durant la Comissió de Comptes de data 29 d’agost.

El grup municipal de CDC també es va posicionar en contra d’aprovar el compte general amb el mateix argument expressat pel grup municipal del PP i també va denunciar que s’estava fora de termini alhora de tramitar l’expedient.

L’Alcalde va manifestar que era cert que en la Comissió de Comptes es va demanar aquest informe relatiu a les retribucions dels dos càrrecs electes amb dedicació parcial però que es va informar als regidors/es que l’informe relatiu al 2015 estava inclòs en l’expedient del Compte General i per tant accessible a tots els regidors/es i que la sol·licitud relativa a l’informe del 2016, inclosa en una proposta d’acord feta pel grup de CDC i retirada posteriorment, no s’havia fet ja que es creia que al retirar la proposta d’acord també es retirava la petició de l’informe.

També es va respondre a l’argument de que s’estava tramitant l’expedient fora de termini informant als grups de l’oposició que el termini màxim per lliurar el Compte General a la Sindicatura és el 15 d’octubre i per tant encara hi havia temps per fer-ho. L’Alcalde va recordar el procés que s’havia seguit per arribar al Ple del dia 11 i ho va comparar amb els terminis que marca la llei i el procés que es va seguir per aprovar el Compte General de l’any 2010:

 

Normativa

2015

2010

Liquidació Pressupost.

Abans 1 de març

1 de juny 2016

5 de juliol 2011

Comissió de Comptes

Abans 1 de juny

29 d’agost 2016

5 agost 2011

Ple

Abans 1 d’octubre

11 d’octubre 2016

20 octubre 2011

Entrega Sindicatura

Abans 15 d’octubre

*13 octubre 2016

15 novembre 2011

* Previsió

Els grups de l’oposició van mostrar la seva disconformitat amb les explicacions de l’Alcalde i es van mantenir en la seva postura de votar en contra.

Un cop sotmès el punt a votació la proposta no s’aprova amb el següent resultat:

Vots a favor: 4 BM-AM

Vots en contra: 5 CDC + 1 PP

Aquesta sessió no es va enregistrar en vídeo com es fa habitualment degut a problemes tècnics.