Dilluns, 24 de Juny del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Ple extraordinari del 9 de març de 2017

Ple extraordinari del 9 de març de 2017

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

Aquest Ple s’ha convocat arran de la petició feta pels grups municipals de CDC i PP. La Llei estableix que ¼ part dels regidors de l’Ajuntament poden demanar la convocatòria de plens.

1er. MOCIÓ presentada pel GRUP MUNICIPAL de Convergència Democràtica de Catalunya i Partit Popular de Catalunya DE MODIFICACIÓ DEL POUM per instar a l’equip de govern que iniciï la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bell-lloc d’Urgell

Els grups municipals de CDC i PP demanen que s’iniciï el procediment de modificació del POUM per qüestions estètiques i els acabats de les cobertes. El redactat actual dona peu a interpretacions i les darreres denúncies presentades al respecta fa que els tècnics demanin modificar el redactat per tenir major seguretat jurídica.

El grup municipal de BM-AM manifesta que votarà en contra d’aquest punt ja que el procediment de modificació del POUM ja es va iniciar el 19 de setembre de 2016 amb la Provisió d’alcaldia que demana als serveis tècnics del Consell Comarcal que elaborin el document. Per tant no troben lògic votar a favor de l’inici del procediment quan ja fa mesos que s’ha iniciat.

El punt s’aprova amb els vots:

A favor: 5CDC + 1 PP

En contra: 5 BM-AM

 

2on. PROPOSTA D’APROVACIÓ d’inici de contractació d’una empresa auditora per realitzar una auditoria interna de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell tant comptable com de gestió dels anys 2004 fins al 2016 ambdós inclosos.

Els grups municipals de CDC i PP proposen que s’aprovi l’elaboració d’una auditoria per demostrar l’honorabilitat dels regidors/es i exregidors/es investigats pels delictes de malversació de cabals públics i prevaricació. Manifesten que és necessari un informe d’algú extern al consistori per demostrar que en aquests anys no es van fer coses malament.

El grup municipal de BM-AM manifesta que no està d’acord en aquesta petició ja que els comptes dels anys 2004 a 2016 ja es van auditar en el seu moment tant per la interventora, com per la Sindicatura de Comptes com pels grups municipals presents al consistori en aquells anys. No s’aporta cap pressupost del que pot representar aquesta despesa i el procediment de contractació que es demana no s’ajusta a la legislació actual. També fan esment a l’informe de secretaria intervenció que fa referencia al procediment a seguir en l’elaboració d’auditories en les administracions locals.

El punt s’aprova amb els vots:

A favor: 5CDC + 1 PP

En contra: 5 BM-AM

 

3er. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ D’UN REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (Basant-nos en la Llei Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya).

Els grups municipals de CDC i PP proposen que s’aprovi un Reglament Orgànic Municipal (ROM) amb l’objectiu de facilitar l’organització de l’Ajuntament i la relació dels ciutadans amb l’administració local. Creuen necessari instaurar aquesta eina per millorar el funcionament de l’Ajuntament.

La secretaria pren la paraula per llegir l’informe preceptiu que s’ha de fer cada vegada que es presenta un punt de l’ordre del dia que requereix majoria qualificada. En aquest informe fa constar que el Reglament que se sotmet a votació hi ha vàries irregularitats i que està basat en normativa derogada. Recomana redactar un document nou per adaptar-lo a la normativa vigent. També informa que el procediment per aprovar reglaments que afecten a la ciutadania no s’està respectant.

El grup municipal de BM-AM manifesta que ells estan d’acord a aprovar un ROM però que no poden votar a favor del document que es presenta en aquest Ple. Hi ha una sèrie d’irregularitats en el redactat que el fan un document inviable de ser aplicat i això encara crearia més inseguretat jurídica i confusió als ciutadans. Consideren que la consulta prèvia a la ciutadania quan s’elabora un reglament com aquest és indispensable tal com marca la llei. També expressen el seu malestar per la poca predisposició a la negociació que manifesten els dos grups municipals de CDC i PP ja que en cap moment els han fet partícips de l’elaboració d’aquest ROM.

El punt s’aprova amb els vots:

A favor: 5CDC + 1 PP

En contra: 5 BM-AM