Divendres, 21 de Juliol del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del ple del 27-12-2019

Resum del ple del 27-12-2019

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El passat dia 27 va tenir lloc Ple extraordinari (enllaç a l'enregistrament en vídeo). Els punts que es van tractar van ser:

1r. Aprovació definitiva, si s’escau, de la modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2020 i resolució de les al·legacions presentades. 

Per resolució de l’Alcaldia amb data 2 i 17 d’octubre de 2019 es va acordar iniciar l’expedient de modificació de les ordenances fiscals vigents de l’impost sobre béns immobles i de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

El Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en sessió extraordinària de data 24 d’octubre de 2019,va aprovar provisionalment per a l’any 2020 i següents la modificació de les ordenances fiscals següents: 

  • l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles. 

  • l’Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

Transcorregut el termini per formular reclamacions el dia 16 de desembre de 2019, s’han presentat tres reclamacions/al·legacions, que consten incorporades en l’expedient, dues particulars i una del Grup Municipal Bell-lloc es Mou.  

El grup municipal Bell-lloc es Mou, reprodueix el mateix posicionament de l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals, votarem encontra. No creiem ajustat a la realitat social del poble. No hem obtingut prou informació per justificar l’increment dels impostos. En definitiva, votarem que no amb aquesta pujada d’impostos. 

El grup municipal Junts per Bell-lloc d’Urgell, torna a reproduir el que va dir en el Ple de 24 d’octubre de 2019. Ho considerem una mesura eficient i eficaç per tenir una bona gestió. 

Sotmesa a votació la proposta d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2020 i resolució d’al·legacions presentades, aquesta s’aprova amb 6 vots a favor dels membres del grup municipal Junts per Bell-lloc i 4 en contra del Grup municipal Bell-lloc es Mou. 

Es dona per acabat el Ple extraordinari de 27 de desembre de 2019.