Divendres, 21 de Juliol del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del ple extraordinari del passat dimarts 26 de novembre

Resum del ple extraordinari del passat dimarts 26 de novembre

Es van aprovar per majoria absoluta els tres punts dels que constava l'ordre del dia.

El passat dimarts dia 26 de novembre es va dur a terme sessió extraordinària del Ple (enllaç a l'enregistrament en vídeo). Els punts que es van tractar van ser:

1r. Aixecament del reparament formulat per Intervenció FACT-2019-1376. 

En aquest punt s’aprova l’aixecament de l'objecció formulada per Intervenció de data 21/11/2019 i continuar la tramitació de l'expedient sobre la factura d’actuacions musicals de la Festa Major de setembre de 2019 presentada en el registre d’entrada de data 18/11/2019per insuficiència de crèdit pressupostari i absència de l’expedient de contractació de serveis 

El punt s’aprova per majoria absoluta dels membres de la corporació. Els vots a favor del grup municipal Junts per Bell-lloc i els vots en contra del grup municipal Bell-lloc es Mou. 

2n. Modificació de Crèdit del pressupost prorrogat mitjançant suplement de crèdit. 

En aquest punt s’aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 9/2019 del Pressupost prorrogat vigent, en la modalitat de suplement de crèdit, per un import de 20.000,00 €. Totes les modificacions de crèdit seran finançades amb anul·lacions o baixes dels crèditsde partides de despeses del pressupost prorrogat vigent. 

S’estableix un debat sobre la modificació de crèdit del pressupost prorrogat. El grup municipal Bell-lloc es Mou opina que “aquí hi ha hagut una passada de frenada i continuarem votant que no igual que hem fet al punt anterior. El grup municipal Junts per Bell-lloc es mostra d’acord amb la modificació de crèdit per tal de fer front al pagament de la factura. 

El punt s’aprova per majoria absoluta dels membres de la corporació. Els vots a favor del grup municipal Junts per Bell-lloc i els vots en contra del grup municipal Bell-lloc es Mou. 

3r. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits. 

En aquest punt es vol sotmetre a aprovació l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/19 per un import de19.529,40 euros, condicionat a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 9/19 del pressupost prorrogat vigent. 

El punt s’aprova per majoria absoluta dels membres de la corporació. Els vots a favor del grup municipal Junts per Bell-lloc i els vots en contra del grup municipal Bell-lloc es Mou. 

I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió.