Dilluns, 24 de Juny del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del ple ordinari del 11-03-2021

Resum del ple ordinari del 11-03-2021

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

Abans d'iniciar el Ple l'alcalde fa un recordatori del dia Internacional de la Dona que s'ha celebrat aquesta setmana. Malgrat els petits avenços que s'han aconseguit és important i necessari continuar treballant per reivindicar i aconseguir la igualtat de gènere.

Abans de donar inici al Ple s'excusa l'assistència d'una regidora del grup municipal BM.

A) Part resolutiva

1- Aprovació, si s'escau,  actes  anteriors, (ple Ordinari 18/01/2021 i les actes dels plens Extraordinaris de data 20/01/2021 i 02/02/2021

S'aproven les actes anteriors. Sense res a comentar per part de cap regidor/a .

2- Proposta al Ple d'aprovació del Text Refós de la Modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector Nord-Est per modificar el paràmetre d'ocupació màxima de la clau 13, sense augmentar l'edificabilitat màxima admesa. (Exp. 29/2019)

Es tracta d'aprovar el Text Refós de la Modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector Nord-Est per modificar el paràmetre d'ocupació màxima de la clau 13, sense augmentar l'edificabilitat màxima admesa. Incorporant , segons indicació de la Comissió Territorial d'Urbanisme en data 26/02/2020, les prescripcions normatives de l'Informe de la Direcció General de Aviació Civil, així com la prescripció gràfica del nou l'informe emès pel Servei de Vies I Obres de la Diputació de Lleida de data 10/02/2021.

Després d'una estona de deliberació es decideix aprovar el Text Refós. A la vegada que trametre tota la documentació pertinent, a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida perquè resolgui sobre la seva publicació.

Votació: Junts per Bell-lloc: 6-SÍ / BM: 4- SÍ

3- Proposta d'acord de Ple d'aprovació del codi de conducta d'alts càrrecs de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell. (Exp. 58/2021)

En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya es va crear un grup de treball encarregat d'elaborar un model de codi de conducta dels als càrrecs de l'Administració local.

Aquest codi conté els principis ètics I de bon govern a què s'han de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s'han de regir.

El model de codi de conducta esmentat s'ha tramès a tots els ens locals del país . El Ple de l'Ajuntament de Bell-lloc va decidir aprovar el model de codi presentat, amb lleugeres modificacions per adaptar-lo a un municipi de les nostres característiques.

S'annexa el document aprovat

 Votació: Junts per Bell-lloc: 6-SÍ / BM: 4-SÍ

4-Proposta d'aprovació inicial, si s'escau, del pressupost general de l'exercici 2021, plantilla de personal i bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell. (Exp. 58/2021)

Des de l'Equip de govern es qualifica el pressupost com a CONTINUISTA I CONSERVADOR en el que fa referència als  capítols : 1,2,3,4,5 TANT en l'apartat de les DESPESES COM EN ELS INGRESSOS. Donat que hi ha només lleugeres modificacions respecte al pressupost anterior. Entre elles que s'inclou  una línia de subvencions per a les empreses i autònoms que s'han vist directament afectats per la pandèmia.

El que fa realment excepcional aquest pressupost són els capítols de les:

 • SUBVENCIONS: 637.933 (Es va aconseguir la subvenció màxima del PUOSC, gràcies al treball ben fet)
 • I DE LES INVERSIONS :1.600.000€ (Gairebé 1.000.000€ de recursos propis)

L'apartat de les Inversions és per a l'equip de govern una mostra de que es tracta d'un pressupost:

 • VALENT: En temps de la greu crisi que ha provocat la pandèmia. A Bell-lloc  posarem el nostre granet de sorra PER LLUITAR CONTRA LA CRISI i aconseguir la desitjada REACTIVACIÓ ECONÒMICA del nostre poble i també del TERRITORI. Generant llocs de treball  al  desenvolupar els nombrosos projectes previstos.

Gairebé 1.000.000€ de recursos propis. ES FARÀ ÚS DELS ESTALVIS que entre diferents equips de govern s'han aconseguit i a més , segons CRITERI de l'equip de govern, se'n farà  UN MOLT BON ÚS.    

 •  ENGRESCADOR: Perquè és fruit de la motivació de l'Equip de govern  per donar resposta a les necessitats i demandes de la gent de Bell-lloc
 •  RESPONSABLE : perquè el pressupost  NO ÉS UNA DECLARACIÓ D'INTENCIONS. S'ESTÀ  fent una Proposta: REAL, FACTIBLE , ASSUMIBLE i MOLT NECESSÀRIA pel nostre poble
 • COMPROMÈS. Perquè és el fruit del compromís que el grup de Junts per Bell-lloc, va adquirir el  26 de maig de 2019:

                        Unes PISCINES NOVES al Fondo del Prades

                        Un AJUNTAMENT NOU a l'edifici de la COSTERETA

                        REMODELAR LA ZONA DE LES PISCINES ACTUALS . Per donar resposta a una necessitat del nostre poble.

                        VETLLAR PEL BON MANTENIMENT DELS CAMINS

                        Es FARIEN UNS NOUS VESTIDORS AL CAMP DE FUTBOL i condicionar l'equipament  i

                        Algunes  coses  més.....

El pressupost del 2021 farà REALITAT una BONA PART d'aquests COMPROMISOS.

 • CONSENSUAT:  amb tot el poble que PER AMPLIA MAJORIA , al maig del 2019, va DONAR SUPORT AL PROGRAMA DE GOVERN del grup de Junts per Bell-lloc.
 • VISIÓ DE FUTUR: Perquè el present pressupost no només dóna resposta a les necessitats actuals

Les PISCINES, NECESSITEN una Profunda MILLORA. Segons el grup BM, REFORMAR-LES costava entre 500 i 600.000 euros. Amb els MATEIXOS DINERS  tindrem UNES PISCINES NOVES, ACTUALS, REGLAMENTÀRIES, ADAPTADES i MODERNES. En un indret NOU, SENSE CONGESTIÓ i amb moltes possibilitats per incloure ALTRES INFRAESTRUCTURES que en un futur s'hi poden anar desenvolupant.

A l'actual UBICACIÓ DE LES PISCINES S'HI FARÀ UN PARKING, S'ORDENARÀ LA CIRCULACIÓ   I ES FARÀ UNA ZONA VERDA.

Amb el canvi d'Ubicació  de les Piscines. S'aconsegueix UNA RESERVA DE SÒL ESCOLAR perquè a futur, si és necessari,  ES PUGUIN AMPLIAR LES ESCOLES.

Segons l'equip de govern,  BELL-LLOC DEL FUTUR no pot TENIR UN AJUNTAMENT : PLE DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, INSALUBRE, OBSOLET, GRAVÓS ENERGÈTICAMENT, MANCAT D'ESPAIS DIGNES i moltes més coses negatives que s'hi podria afegir.

Per LEGALITAT, DIGNITAT, SALUT, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, SOSTENIBILITAT … La gent de Bell-lloc ens NECESSITA I ES MEREIX un AJUNTAMENT NOU.

UN AJUNTAMENT NOU que servirà per RECUPERAR UN EDIFICI EMBLEMÀTIC del poble :L'EDIFICI DE LA COSTERETA. Aquí s'ha volgut MILLORAR EL FUTUR, posant en valor la història, les nostres arrels i la  identitat com a poble.

El grup BM van manifestar el seu desacord amb les bases d'execució del pressupost, tal i com estaven redactades.

A més van considerar que el pressupost presentat no era prou social i que a més no eren coneixedors dels projectes que es volien realitzar. Per aquests motius no els hi donarien suport.

Votació: Junts per Bell-lloc: 6-SÍ / BM: 4- NO

B) Activitat de Control

5.- Dació en compte dels decrets d'alcaldia i dels acords de Junta de Govern

L'alcalde i l'equip de govern han  fet els aclariments que el grup de l'oposició ha demanat  sobre alguns decrets o algun acord de la Junta de Govern.

6.-Informació sobre les actuacions de l'equip de govern i Entitats

La senyora Brigit Jubillar (regidora de la Dona) ha informat de les activitats que s'han organitzat des de la regidoria i des del Consell Municipal de la Dona, en motiu de la celebració del “Dia Internacional de la Dona”, el passat 8 de març. Posant de manifest la voluntat de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell de continuar treballant pels drets de les dones, rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència.

7.- Mocions

S'aproven per unanimitat les següents mocions presentades pel grup BM:

 • Moció per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones.
 • Moció en suport al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l'1 d'octubre.
 • Moció de Suport a l'Amnistia.
 • Moció per a que s'inclogui Catalunya a les zones afectades greument pel temporal Filomena.

Moció sobre l'oferta de transport escolar , presentada per l'Institut la Serra

L'equip de govern ha considerat que donar suport a aquesta moció podria significar que no s'està aplicant el principi d'objectivitat i imparcialitat que s'ha aprovat al codi de conducta del punt 2. Donat que aquest mateix problema afecta als 3 instituts públics de la comarca.

L'equip de govern ha demanat al grup BM que per poder donar suport a la problemàtica del transport de la que parla la moció . Es torni a presentar la moció de manera conjunta amb tots els instituts públics de la comarca i a més dirigint les demandes i exigències al departament d'Educació que és qui té competències sobre temes educatius.

Votació: Junts per Bell-lloc: 6-NO / BM: 4- SÍ

C) Precs i preguntes

L'equip de l'oposició ha fet les preguntes i precs que han considerat oportuns que entre l'alcalde i els regidors/es han respòs..

Seguidament s'ha donat la paraula al públic assistent .

 

A  les 10:25 l'Alcalde-president ha aixecat la sessió