Dijous, 20 de Juliol del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del Ple ordinari del passat 14 de febrer de 2018

Resum del Ple ordinari del passat 14 de febrer de 2018

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El passat 14 de febrer es va dur a terme el Ple ordinari amb el següent ordre del dia:

Abans de començar amb l’ordre del dia l’Alcalde va recordar que el Vicepresident Junqueres i el Conseller Forn fa mes de 3 mesos que són a presó; el President Puigdemont i 4 consellers a l’exili i el Diputat Jordi Sánchez i el president d’Omnium Jordi Cuixart aviat farà 4 mesos que són a presó.

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es presenta al Ple l’aprovació de l’acta del passat Ple de gener.

El grup municipal de CDC comenta que en el punt d’urgència no es va llegir l’acord i que en l’acta s’ha transcrit. S’acorda per unanimitat retirar la transcripció de l’acord de l’acta.

2. Aprovació, si s’escau, de la participació i acceptació expressa de la participació en el programa FEDER de creixement sostenible 2014/2020

En aquest punt de l’ordre del dia es debat l’acord per presentar una sol·licitud de subvenció als fons FEDER. Aquesta subvenció aniria dedicada al projecte de reforma i ampliació de l’enllumenat públic fase 4. Si s’aconsegueix aquesta subvenció el 50% de l’obra la pagarien els fons FEDER, el 25% la Diputació i el 25% restant dels recursos propis del municipi.

Tots els grups municipals coincideixen en la necessitat d’aquesta obra i es mostren d’acord a demanar aquesta subvenció.

El punt s’aprova per 5 vots a favor de BM-AM i 6 abstencions (5 CDC i 1 PP)

3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENMT DE BELL-LLOC D’URGELL I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL REFERENT ALS SERVEIS SOCIALS BÀSICS ESTABLERTS AL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019.

En aquest punt de l’ordre del dia es presenta a aprovació el conveni que regeix al prestació dels serveis socials bàsics entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament. Segons la legislació actual és competència municipal la prestació d’aquests serveis però en municipis inferiors a 20.000 habitants els presta el Consell Comarcal. També s’estableix que el 25% del finançament d’aquest servei córrer a càrrec del Municipi i el 75% restant a càrrec de la Generalitat. Es regula un equip format per 3 treballadors/es socials, 2 educadors/es socials i 1 administratiu/va per cada 15.000 habitants. A partir d’aquest mes de febrer s’ha començat a prestar un nou servei a través d’una educadora social que vindrà dues hores a la setmana.

Tots els grups municipals estan d’acord en la importància d’aquest conveni.

El punt s’aprova per unanimitat.

4. Donar compte dels decrets i dels acords de Junta de Govern Local

No hi ha cap intervenció.

5. Donar compte de les rendicions trimestrals (4t Trimestre) al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

L’Alcalde informa sobre les rendicions trimestrals del 4art trimestre de 2017:

Pagaments realitzats en el trimestre:  223.386,85 €

Factures pendents de pagament al final del trimestre: 103.685,88 €

El període mig de pagament 4rt. TRIMESTRE 2017: -4,98 dies

6. MOCIONS

No es presenta cap moció.

7. Precs i Preguntes

 

S’inicia el torn de precs i preguntes amb la lectura per part de l’Alcalde d’un escrit referent a l’auto del jutge on s’arxiven les investigacions pels presumptes delictes de malversació de cabals públics i prevaricació en que es van veure involucrats fins a 10 regidors/es i exregidors/es de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.

En aquest escrit l’Alcalde feia pública la innocència dels regidors investigats. Aquest escrit compleix amb l’establert en la moció aprovada en el Ple de 22 de juny de 2017.

El grup municipal del PP manifesta que no feia falta un text tan llarg.

El grup municipal de CDC no accepta el redactat de l’escrit i considera que no es compleix amb el que es demanava en la moció.

El grup municipal del PP pregunta sobre la petició d’un veí per posar una plaça d’aparcament per minusvàlids davant de casa seva i per la situació del mur del carrer Darrera els Horts.

L’Alcalde li respon que a les ordenances actuals no es contempla el que demana aquest veí i que s’està elaborant una modificació de l’ordenança de guals per poder donar resposta a questa i altres necessitats. Pel que fa al mur del carrer Darrera els Horts, l’Alcalde informa que ja no hi és, que avui mateix l’han enderrocat.

El grup municipal de CDC pregunta per un document entrat per registre on hi ha la proposta d’una bandera pel municipi. També mostren la seva preocupació per la llosa de formigó de l’entrada de les piscines i la seva estabilitat. Expressen el seu malestar per l’estat dels camins i consideren que el sistema anterior era més efectiu que l’actual. Pregunten també pels vestits dels Reis Mags i per si encara es reparteixen les actes pels locals públics del municipi.

L’equip de govern respon que el Departament de Governació va comunicar que la bandera del poble no estava registrada i que s’oferia assessorament per fer els tràmits. Es va decidir acceptar aquest assessorament però les propostes de nova bandera eren tan diferents de l’actual que es va decidir no continuar amb el procés. Els vestits del Reis continuen guardats a l’Ajuntament i aquest any s’han fet nous els dels portadors de torxes. Les actes s’han repartit a La Cultural, la Llar del jubilat i al consultori mèdic ja que s’ha fet tot un recull de les actes del 2017 i era bastant voluminós.