Dimecres, 19 de Juny del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del Ple ordinari del passat 22 de juny de 2017

Resum del Ple ordinari del passat 22 de juny de 2017

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El passat dijous 22 de juny es va dur a terme el Ple ordinari amb el següent ordre del dia:

Abans de començar el Ple el cap del grup municipal de CDC presenta a votació un punt d’urgència per incloure en l’ordre del dia i en aquell moment entrega la moció a l’equip de govern i a la secretària. L’Alcalde pregunta si és una moció o un acord decisori.

El grup municipal informa que és una moció i que abans de començar s’ha de votar la inclusió en l’ordre del dia independentment del seu contingut. L’Alcalde manifesta que si és una moció es votarà la seva inclusió en el moment de les mocions.

 

1r. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes anteriors (28/03/2017 i 01/06/2017).

En aquest punt el grup municipal de CDC va reiterar la seva oposició al sistema d’aprovació de les actes i va preguntar s’hi s’havien modificat les actes a les quals havien presentat objeccions en l’anterior Ple ordinari.

Tant l’Alcalde com la Secretària els hi van recordar quin és el sistema establert per llei per l’aprovació de les actes i els van informar que les seves objeccions quedaven reflectides a l’acta del darrer Ple ordinari, que les actes objectades no s’esmenen.

El grup municipal de CDC va manifestar que les actes no reflectien el que s’havia dit als plens i que no hi votarien a favor. També van demanar que es fos més curos alhora de fer les convocatòries ja que hi havia alguna errada en l’ordre del dia que havien rebut dos dels seus membres.

El grup municipal del PP també manifesta que votarà en contra.

L’alcalde manifesta que les actes estan bé i posa d’exemple que un cop aprovades i publicades la gent les ha pogut comparar amb els vídeos i ningú ha manifestat cap mancança o incongruència.

Les actes s’aproven per llei amb 6 vots en contra ( CDC +PP) i 5 a favor BM-AM 

2n. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament per regular la delegació de la prestació del servei de neteja viària.

En aquest punt es presenta la renovació del conveni signat fa anys amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell per a la gestió de la neteja viària. Aquest any s’ha de renovar el contracte amb l’empresa de neteja i el Consell vol que els Ajuntaments renovin el conveni per la gestió del servei.

Tots tres grups municipals manifesten el seu suport a aquest conveni i voten a favor.

El punt s’aprova per unanimitat.

3r. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al contracte derivat de l’acord marc del servei d’assegurances i del servei de mediació d’assegurances del Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

En aquest punt es presenta l’adhesió al conveni d’assegurances de l’ACM. Tot i que l’Ajuntament ja disposa d’assegurances i d’un mediador, la normativa actual obliga a fer concursos separats per buscar les asseguradores i el mediador. L’Adhesió al conveni facilita aquesta tasca ja que la licitació ja l’ha fet l’ACM. A més a més la millora en les condicions de les pòlisses i la rebaixa econòmica han fet prendre la decisió de presentar aquesta proposta al Ple.

El grup municipal de CDC manifesta el seu desacord amb aquest punt ja que creu que l’alcalde intenta escapolir-se de les seves obligacions i fer que la decisió de canviar de mediador passi al Ple quan és de l’alcalde. També expressen que no entenen que es vulgui canviar de mediador quan l’actual ja fa anys que ho és i fa bé la seva feina.

L’Alcalde exposa que a part de les obligacions legals de contractació d’aquests serveis s’ha de tenir en compte les millores que ofereix l’ACM: estalvi de 4.000€ anuals entre totes les assegurances, millora de les condicions sobretot en la de Responsabilitat Civil de l’Ajuntament, avantatges de treballar amb empreses que són especialistes en administració pública, etc. També manifesta que no té cap queixa de l’actual mediador però que aquest no pot oferir els serveis que necessita l’Ajuntament i que si presta de l’ACM.

El punt no s’aprova amb els 6 vots en contra de PP i CDC i els 5 a favor de BM-AM

4t. Aprovació inicial, si s’escau, de la supressió del registre municipal d’unions estables de parella i la derogació de la normativa reguladora del mateix.

En aquest punt es proposa suprimir el registre d’unions estables de parella ja que la Generalitat n’ha creat un per tota Catalunya i els registres municipals ja no tenen raó de ser.

Tots tres grups municipals es mostren a favor d’aquest punt.

S’aprova per unanimitat.

5è. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementiri municipal.

En aquest punt es proposava l’establiment dels preus de concessió dels nous columbaris i de la introducció d’altres taxes relacionades amb el Cementiri municipal.

El grup municipal del PP es manifesta en contra.

El grup municipal de CDC es mostra en desacord amb les modificacions plantejades ja que creuen que no són necessàries pel funcionament del cementiri. Si que es mostren a favor de l’establiment de preus dels columbaris però no de la resta.

El grup municipal de BM-AM explica la necessitat d’establir i regular les taxes que es presenten en aquesta modificació per poder donar sortida a les demandes dels veïns i veïnes que volen alliberar nínxols i retornar-los a l’Ajuntament entre altres.

La modificació no s’aprova amb els 6 vots en contra de PP i CDC i amb els 5 vots a favor de BM-AM.

 

6è. Aprovació inicial, si s’escau, del Pressupost General, l’Annex d’inversions i Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell junt amb les Bases d’execució per a l'exercici de l’any 2017.

En aquest punt es presenten els pressupostos per al 2017.

El grup municipal de CDC expressa el seu desacord i manifesta que votarà en contra ja que considera que són uns pressupostos que empitjoren el poble i que és millor continuar amb el prorrogats del 2015 que aprovar aquests.

L’Alcalde explica que aquests pressupostos s’han intentat negociar amb l’oposició però que s’han trobat a davant uns grups municipals que han demanat acceptar unes condicions prèvies abans de negociar els pressupostos. Aquesta postura no ha estat acceptada per l’equip de govern tot i que si han ofert la negociació dels pressupostos. Davant aquesta negativa han decidit portar-los igualment al Ple.

Aquests pressupostos preveuen una inversió de 56.671€ i un augment en les despeses de manteniment d’edificis, carrers camins, etc.

Els pressupostos no s’aproven amb els 6 vots en contra de PP i CDC i amb els 5 vots a favor de BM-AM.

 

7è. Donar compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.

En aquest punt no hi ha intervencions.

8è. Donar compte de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: informes trimestrals del període mig de pagament a proveïdors 1r trimestre 2017.

Pagaments realitzats en el trimestre: 192.263,96 €

Factures pendents de pagament al final del trimestre: 51.279,55 €

El període mig de pagament 1r. TRIM. 2017: 6,09 dies

En aquest punt no hi ha intervencions.

 

Abans d’entrar en l’apartat de mocions s’efectua la votació per la incorporació de la moció presentada per CDC a l’ordre del dia.

La moció s’incorpora a l’ordre del dia per unanimitat.

 

9è. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum

Aquesta moció és la continuïtat de la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc pel Dret a Decidir.

El grup municipal del PP manifesta el seu vot en contra.

Els grups municipals de BM-AM manifesten el seu vot a favor.

La moció s’aprova amb 10 vots a favor de BM-AM i CDC i 1 vot en contra del PP.

 

Punt extraordinari:

Moció en suport i en reconeixement de la declaració d’innocència dels regidors i càrrecs electes municipals de l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell segons la sentència judicial.

En aquest punt extraordinari incorporat per unanimitat de tots els grups en l’ordre del dia el grup municipal de CDC presenta una moció de suport als regidors/es i ex-regidors/es que han sigut investigats pel jutjat arran d’una investigació oberta per la Fiscalia de Lleida.

L’alcalde fa un recés de 15 minuts ja que la moció s’ha repartit un cop iniciat el Ple i l’equip de govern no ha tingut temps de llegir-la i per tant abans que res han de saber què se’ls hi està demanant.

Un cop reprès el Ple els portantveus del grup municipal de CDC llegeix la Moció i defensa la seva aprovació.

El grup municipal de BM-AM llegeix un comunicat preparat prèviament i manifesta que han decidit donar llibertat de vot als seus membres i que la voluntat d’alguns d’ells és la de votar a favor de la moció si es pot parlar de modificar dos punts.

El grup municipal de CDC manifesta que la moció no és pot negociar i que no volen entrar a parlar de possibles modificacions.

S’estableix un intercanvi de posicionaments i finalment es procedeix a la votació.

La moció s’aprova amb els 6 vots a favor de CDC + PP i 2 abstencions i 3 vots en contra de BM-AM.

L’Alcalde dona per acabat el Ple ja que són més de les 12 de la nit.