Dilluns, 24 de Juny del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Sessió plenària del passat dijous 12 de maig

Sessió plenària del passat dijous 12 de maig

Ja està disponible al canal de vídeo de l'Ajuntament.

El passat dijous dia 12 de maig a les 21.00h es va dur a terme el Ple extraordinari núm. 3/2016 (ja disponible al canal de vídeo de l'Ajuntament) amb els següent ordre del dia:

1er.- Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bell-lloc d’Urgell (POUM).

En aquest punt es proposava una modificació del redactat del POUM en dos articles. El primer, el 80, afecta als camins rurals, pistes, camins ramaders i recorreguts paisatgístics del nostre terme municipal. Aquesta modificació sorgeix arran de la necessitat del col·lectiu de regants de fer un projecte de modernització del reg i que afecta en un principi a 1/3 del terme municipal amb l’objectiu d’estendre’l a tot el terme en un futur.

El segon article, el 149, es modifica per una qüestió merament tècnica ja que la llei 1/2010 ha estat modificada per la 3/2012 i el redactat actual del POUM estableix condicions més restrictives que la llei sense que això tingui cap justificació específica.

Aquesta modificació s’ha aprovat amb el vot a favor de tots els regidors.

2on.- Aprovació conveni d’encàrrec de gestió de la prestació dels serveis mínims de salut pública de competència municipal entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.

L’Ajuntament té entre altres competències pròpies el servei de salut pública. El Departament de Salut de la Generalitat ofereix gratuïtament als ajuntaments la possibilitat de fer-se càrrec de les tasques d’inspecció i control amb personal propi i qualificat. Personal que l’Ajuntament no té.

Aquest conveni es va signar per primer cop l’any 2010 i ara es proposa renovar-lo per cinc anys més.

S’aprova aquest punt amb el vot a favor de tots els regidors.

3er.- Aprovació cessió en comodat del fons documental arxiu històric de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell a l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell.

La llei de Patrimoni de Catalunya estableix que els arxius municipals són considerats com a patrimoni històric artístic i que els ajuntaments estan obligats a conservar-los en condicions i a garantir-ne el seu accés. L’Ajuntament de Bell-lloc té manca d’espai per continuar guardant tot aquest fons documental i, no disposa dels medis adequats per garantir-ne la conservació en bon estat. La Generalitat, a través de l’Arxiu comarcal, ofereix gratuïtament als ajuntaments la possibilitat de dipositar els fons documental municipal i de mantenir-lo en bon estat. Tenen els equipaments, personal qualificat i medis necessaris per dur aquesta tasca.

La proposta és de cessió en comodat, el que vol dir que l’Ajuntament de Bell-lloc conserva la propietat de tot el fons documental i té una disponibilitat total d’ell.  La consulta està garantida per qualsevol ciutadà, dins dels termes establerts en la legislació.

En aquest punt es va tenir un debat sobre la necessitat o no de fer aquesta cessió en comodat. La postura del grup municipal de BM-AM va ser que els documents necessiten unes condicions de conservació i manteniment que actualment no tenen i que l’Ajuntament no té ni els medis ni els recursos per garantir-ne aquesta conservació.

Els grups municipals de CDC i PP van defensar la postura que l’important en aquest cas és continuar disposant al nostre poble d’aquest patrimoni i que no s’havia de permetre que marxes a cap lloc. També van defensar que l’Ajuntament busqués i habilités un lloc per a la correcta conservació dels documents.

Finalment aquest punt no es va aprovar sent el resultat de la votació:

Vots a favor: 5 BM-AM

Vots en contra: 5 CDC + 1 PP

 

Abans de tancar el Ple, l’Alcalde va explicar que feia poc se li havia informat que per motius legals no es pot incloure en l’ordre del dia dels Plens extraordinaris el punt de Precs i Preguntes i que fins que no trobés arguments jurídics per rebatre aquests motius legals es veia obligat a no fer-ho. Va recordar que en els Plens ordinaris sí que s’havia d’incloure l’apartat de Precs i Preguntes. També va recordar que un cop acabat el Ple continuaria donant la paraula als assistents com a públic per si volien interpel·lar els regidors sobre algun tema concret.