Divendres, 22 de Gener del 2021 13º max. / 1º min.

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Ajuntament / Informació econòmica i financera / Proveïdors, subvencions, convenis i campanyes institucionals

Proveïdors, subvencions, convenis i campanyes institucionals

Proveïdors locals

La següent, és la llista de proveïdors i empreses contractistes de l'Ajuntament que han facturat més de 1.000 €(IVA inclòs) durant l'any 2019.

- Relació de proveïdors 2019

- Veure relació de proveïdors 2018

- Veure relació de proveïdors 2017

- Veure relació de proveïdors 2016

- Veure relació de proveïdors 2015


Període mitjà de pagament als proveïdors

Enllaç a l'apartat "Termini de pagament als proveïdors" del Portal de Govern obert i Transparència de la Generalitat


Ajuts i subvencions

Per tal d'ajudar i donar suport al món associatiu, l'Ajuntament de Bell-lloc vol continuar impulsant la vida associativa a través, entre d'altres, dels ajuts econòmics i/o infraestructurals, com són els convenis i/o les subvencions.  Aquests ajuts constitueixen una doble via de participació: de l'Ajuntament en les activitats organitzades per les entitats i de les mateixes entitats en la programació i planificació de l'oferta organitzada pel propi Ajuntament.

Actualment, no hi ha una convocatòria específica per sol·licitar subvencions, però es permet sol·licitar ajuts directes durant tot l'any mitjançant els models de sol·licitud i justificació que trobareu a l'apartat de tràmits presencials.

- Relació d'ajuts 2019

- Relació d'ajuts 2018

- Relació d'ajuts 2017

- Relació d'ajuts 2016

- Relació d'ajuts 2015

- Relació d'ajuts 2014


Convenis

Són documents per mitjà dels quals s’estableixen acords de col·laboració entre institucions, organismes i/o persones per dur a terme una actuació d’interès comú.

S’atorguen amb caràcter excepcional, sense concurrència competitiva ni publicitat prèvia, quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari.

A continuació es detalla el llistat dels convenis signats per l'Ajuntament de Bell-lloc amb altres entitats i administracions dividit per exercicis.

- Relació de convenis signats l'any 2019

- Relació de convenis signats l'any 2018

- Relació de convenis signats l'any 2017

- Relació de convenis signats l'any 2016

- Relació de convenis signats l'any 2015


Campanyes de publicitat

En el següent apartat podeu consultar totes les campanyes institucionals realitzades des de l'any 2015 fins l'actualitat (febrer 2020). Des de la darrera (2015) fins l'actualitat, no se n'ha dut a terme cap més. No obstant, sí que s'han fet inversions publicitàries especificades amb el seu cost al quadre inferior dels darrers tres anys.

Enllaç a l'apartat "Cost de les campanyes institucionals" del Portal de Govern obert i Transparència de la Generalitat


Inversions publicitàries exercici 2019

Detall Import
Publicitat Diari Segre Festa Major de Maig 302,50 €
Publicitat Diari La Mañana Festa Major de Maig 205,70 €
Publicitat a Plandora Incubadora d'empreses 362,04 €
Anunci Institucional Ajuntament Revista del poble 151,25 €
Publicitat Diari Segre Festa Major de Setembre 302,50
Publicació Edictes DOGC 218,40 €
Diari Segre Edictes 725,60 €
TOTAL

2.268 €

Inversions publicitàries exercici 2018

Detall Import
Publicitat Diari Segre Festa Major de Maig 290,40 €
Publicitat Diari La Mañana Festa Major de Maig 205,70 €
Publicitat a Lleida.com Festa Major de Maig 66,55 €
Anunci Institucional Ajuntament Revista del poble 151,25 €
Publicitat Diari Segre Festa Major de Setembre 290,40
Publicació Edictes DOGC 655 €
Publicació Edictes BOP 203,80 €
TOTAL 1.863 €

Inversions publicitàries exercici 2017

Detall Import
Publicitat Diari Segre Festa Major de Maig 272,25 €
Publicitat Diari Segre Festa Major de Setembre 272,25 €
Publicació Edictes DOGC 218,40 €
Publicació Edictes DOGC 293,70 €
TOTAL 1.057 €