Dijous, 25 de Juliol del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Ajuntament / Informació econòmica i financera / Proveïdors, subvencions, convenis i campanyes institucionals

Proveïdors, subvencions, convenis i campanyes institucionals

Proveïdors locals

La següent, és la llista de proveïdors i empreses contractistes de l'Ajuntament que han facturat més de 1.000 €(IVA inclòs) durant l'any 2021.

- Relació de proveïdors 2021

- Veure relació de proveïdors 2020

- Veure relació de proveïdors 2019

- Veure relació de proveïdors 2018

- Veure relació de proveïdors 2017


Període mitjà de pagament als proveïdors

Enllaç a l'apartat "Termini de pagament als proveïdors" del Portal de Govern obert i Transparència de la Generalitat


Ajuts i subvencions

Per tal d'ajudar i donar suport al món associatiu, l'Ajuntament de Bell-lloc vol continuar impulsant la vida associativa a través, entre d'altres, dels ajuts econòmics i/o infraestructurals, com són els convenis i/o les subvencions.  Aquests ajuts constitueixen una doble via de participació: de l'Ajuntament en les activitats organitzades per les entitats i de les mateixes entitats en la programació i planificació de l'oferta organitzada pel propi Ajuntament.

Actualment, no hi ha una convocatòria específica per sol·licitar subvencions, però es permet sol·licitar ajuts directes durant tot l'any mitjançant la signatura d'un conveni regulador entre l'ajuntament i l'entitat en qüestió.

- Relació d'ajuts a les entitats mitjançant conveni 2021

Decret Aprovació Convenis Entitats Bell-lloc d'Urgell (2021)

- Durant l'any 2020 no es van atorgar ajuts ni subvencions

- Relació d'ajuts 2019

- Relació d'ajuts 2018

- Relació d'ajuts 2017


Convenis

Són documents per mitjà dels quals s’estableixen acords de col·laboració entre institucions, organismes i/o persones per dur a terme una actuació d’interès comú.

S’atorguen amb caràcter excepcional, sense concurrència competitiva ni publicitat prèvia, quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari.

A continuació es detalla el llistat dels convenis signats per l'Ajuntament de Bell-lloc amb altres entitats i administracions dividit per exercicis.

Relació de convenis signats l'any 2021

- Relació de convenis signats l'any 2020

- Relació de convenis signats l'any 2019

- Relació de convenis signats l'any 2018

- Relació de convenis signats l'any 2017


Campanyes de publicitat

En el següent apartat podeu consultar totes les campanyes institucionals realitzades des de l'any 2015 fins l'actualitat (febrer 2023). Des de la darrera (2015) fins l'actualitat, no se n'ha dut a terme cap més. No obstant, sí que s'han fet inversions publicitàries especificades amb el seu cost al quadre inferior dels darrers cinc anys.

Enllaç a l'apartat "Cost de les campanyes institucionals" del Portal de Govern obert i Transparència de la Generalitat

Inversions publicitàries exercici 2021

PLANDORA, S.C.P. PUBLICITAT INCUBADORA D'EMPRESES 1.529,04
D.O.G.C. EDICTES 1.747,20
DIARI SEGRE EDICTES 1.101,10
DIARI SEGRE ANUNCI FESTA MAJOR SETEMBRE 2021 332,75

Inversions publicitàries exercici 2020

DIARI SEGRE

ANUNCI FESTA MAJOR SETEMBRE 2020

332,75

DAVID SANCHEZ ARFELIS

PUBLICITAT AL PORTAL WEB www.gestiondepoligonos.com

441,65

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT

EDICTES

764,40

DIARI SEGRE

EDICTES

241,87


Inversions publicitàries exercici 2019

Detall Import
Publicitat Diari Segre Festa Major de Maig 302,50 €
Publicitat Diari La Mañana Festa Major de Maig 205,70 €
Publicitat a Plandora Incubadora d'empreses 362,04 €
Anunci Institucional Ajuntament Revista del poble 151,25 €
Publicitat Diari Segre Festa Major de Setembre 302,50
Publicació Edictes DOGC 218,40 €
Diari Segre Edictes 725,60 €
TOTAL

2.268 €

Inversions publicitàries exercici 2018

Detall Import
Publicitat Diari Segre Festa Major de Maig 290,40 €
Publicitat Diari La Mañana Festa Major de Maig 205,70 €
Publicitat a Lleida.com Festa Major de Maig 66,55 €
Anunci Institucional Ajuntament Revista del poble 151,25 €
Publicitat Diari Segre Festa Major de Setembre 290,40
Publicació Edictes DOGC 655 €
Publicació Edictes BOP 203,80 €
TOTAL 1.863 €

Inversions publicitàries exercici 2017

Detall Import
Publicitat Diari Segre Festa Major de Maig 272,25 €
Publicitat Diari Segre Festa Major de Setembre 272,25 €
Publicació Edictes DOGC 218,40 €
Publicació Edictes DOGC 293,70 €
TOTAL 1.057 €