Dimecres, 19 de Juny del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Ajuntament / Organs de govern / Comissió Especial de Comptes

Comissió Especial de Comptes

La funció de la Comissió especial de comptes és examinar, estudiar i informar dels comptes de l’Ajuntament, pressupostàries i extrapressupostàries, que hagi d’aprovar posteriorment el Ple de la Corporació.

Article 58 ( DL 2/2003 TRLMRLC)

Comissió especial de comptes

58.1 Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

58.2 Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.

58.3 La comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

58.4 Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les que corresponen al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb llur legislació específica.

 

Els membres de l'actual Comissió Especial de Comptes són:

President:

Ramón Cónsola Palau - Alcalde (Junts per Bell-lloc d'Urgell)

Vocals:

Miquel Campàs Pla (Junts per Bell-lloc d'Urgell)

Brigit Jubillar Jové (Junts per Bell-lloc d'Urgell)

Àngela Utrilla Sánchez (Junts per Bell-lloc d'Urgell)

Carles Palau Boté (GRUP BM-AM)

Miquel Amorós Folguera (GRUP BM-AM)

Nadir Castells Gené (GRUP BM-AM)

Suplents:

Jaume Amorós Bonet (Junts per Bell-lloc d'Urgell)

Enric Cerqueda Secanell (GRUP BM-AM)

Secretari/a: La Secretaria intervenció de l'Ajuntament o funcionari/a en qui delegui.