Dijous, 15 de Juny del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum ple del passat 11 d'abril

Resum ple del passat 11 d'abril

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El passat dijous 11 d’abril es va dur a terme el 2n Ple ordinari d’aquest 2024. Els punts de l’ordre del dia que es van debatre i aprovar van ser:

• Es van aprovar les actes del Ple ordinari del 08/02/2024 i de l’extraordinari del 20 de març.

• Modificació dels pressupost 2024, s’han incorporat despeses com són la de reparació de la teulada del pavelló (20.000€; s’informa que s’està pendent de que es faci la incorporació de romanent que avui s’ha aprovat per tal de contractar l’empresa que ho ha de fer) aprovat per unanimitat, redacció del projecte rehabilitació de l’espai de les piscines velles (36.000€) aprovat amb els vots a favor de BM i els vots en contra de BA i instal·lació d’hidrants antiincendis a diversos carrers del poble (8.000€) aprovat per unanimitat.

• Es va donar compte del Decret de Liquidació del pressupost de l’any 2023. Les dades més importants d’aquesta liquidació són:

 o Romanent de tresoreria: 1.247.996,52€
 o Dèficit: -707.715,86€
 o % de deute: 27,05%

• Es va incorporar un punt d’urgència a l’ordre del dia: Proposta aprovació de la correcció segons validació gràfica actual de cadastre de l’acord de Ple respecte de l’ocupació directa dels terrenys en el PMU-4, la Llacuna de Bell-lloc d’Urgell.

 o En aquest punt s’aprova corregir l’errada que es va detectar en els terrenys que actualment ocupen les noves piscines municipals. La validació gràfica que es va fer al seu dia no contempla l’accés a les piscines municipals i amb aquest acord es pretén esmenar aquest defecte. S’aprova per unanimitat.

• Activitat de control: en aquest apartat es dona compte de diferents informes i dels decrets i acords de la Junta de govern.
 o Sobre els Decrets que aproven els convenis signats amb l’Institut Mollerussa i l’Institut de la Serra
 o Demanen que les actes de les Juntes de Govern del 2024 s’incorporin al llibre d’actes.

• Precs i preguntes: El grup de BA va preguntar sobre diversos temes d’interès del poble

 o El 7 de febrer el grup de va demanar l’estat de les subvencions demanades i encara no s’ha donat resposta.
 o El grup ha presentat un escrit amb propostes i demanant una reunió que està pendent d’agendar. S’acorda que es buscarà un dia per parlar de les propostes.
 o Sobre la subvenció de l’aigua demanada per l’Ajuntament i quina part aporta el poble. L’Alcalde respon que el projecte global és de 425.000€ aproximadament. Per una banda hi ha el projecte presentat a l’ACA per import de 300.000€ i que ha rebut una subvenció de 200.000€. Per altra banda hi ha el Pla de Salut de la Diputació de Lleida que aporta 95.000€ per un projecte de 125.000€. La resta seran aportats pel poble.
 o Pregunta sobre la intenció de posar gespa artificial al camp de futbol. S’informa que s’han tingut contactes amb l’Ajuntament de Lleida per a que ens cedeixin la gespa dels camps de futbol que renoven. Hi ha una voluntat de que mútua que la gespa arribi al nostre poble i s’instal·li al camp però encara no hi ha res ferm. Aquesta actuació s’ha dut a terme en altres pobles i ha funcionat. El grup de BA manifesta que en la situació actual de sequera el consum d’aigua es dispararà.
 o Sobre el fet de deixar equipaments municipals per festes privades. L’Alcalde informa que actualment l’ordenança vigent està desfasada i que està previst actualitzar-la.
 o Es reclama que la biblioteca no tanqui tants dies i que es busqui una solució. S’està treballant per a que els dies que el personal gaudeixi de les seves vacances es cobreixi el servei amb substitucions.
 o La licitació del contracte de neteja. Encara s’està elaborant el plec de condicions.