Dimarts, 23 de Abril del 2024 19º max. / 5º min.

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Ajuntament / Corporació municipal / Retribucions càrrecs electes

Retribucions càrrecs electes

Un dels drets dels membres de les Corporacions locals, entre d’altres es el poder percebre les retribucions i/o indemnitzacions per l’exercici del seu càrrec.

En la sessió extraordinària del ple del 11 de juliol del 2019 (el podeu consultar a l'apartat dels plens en vídeo d'aquest mateix web), es van aprovar les retribucions dels diferents regidors/es i de l'alcalde.

Els càrrecs que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial i seran donats d’alta al Règim general de la Seguretat Social:

  • Primera Tinença d’Alcaldia i Regidoria d’Indústria, Esports, Emprenedoria, i Medi Ambient amb una dedicació parcial del 25%.
  • Segona Tinença d’Alcaldia i Regidoria de Festes, Obres i Serveis amb una dedicació parcial del 25%.
  • Tercera Tinença d’Alcaldia i Regidoria de la Dona, Sanitat i Immigració amb una dedicació parcial del 25%.
  • Regidoria de Joventut, Noves tecnologies i Serveis Socials amb una dedicació parcial del 25%.
  • Regidoria d’Ensenyament i Cultura amb una dedicació parcial del 25%.


Es proposa al Ple els següents imports per indemnitzacions i retribucions:

RETRIBUCIONS.-

Amb concepte de dedicació parcial (25%);

  • Primera Tinença d’Alcaldia i Regidoria d’Indústria, Esports, Emprenedoria, i Medi Ambient: 6.300 € bruts anuals.
  • Segona Tinença d’Alcaldia i Regidoria de Festes, Obres i Serveis: 6.300 € bruts anuals.
  • Tercera Tinença d’Alcaldia i Regidoria de la Dona, Sanitat i Immigració: 6.300 € bruts anuals.
  • Regidoria de Joventut, Noves tecnologies i Serveis Socials: 6.300 € bruts anuals.
  • Regidoria d’Ensenyament i Cultura: 6.300 € bruts anuals.

Aquestes quantitats estan expressades en euros bruts i es perceben en 12 pagues, deduint la retenció corresponent de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF) i al Seguretat Social a càrrec del treballador/a.

Les quotes a la Seguretat Social, a càrrec de la Corporació seran les fitxades per la mateixa Tresoreria de la Seguretat Social, en funció d’aquesta dedicació.

INDEMNITZACIONS.-

Els membres de la Corporació que no exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial percebran les següents indemnitzacions per assistència a Plens.

Assistències a Plens, a raó de 70 € per tots els regidors que tinguin el dret a indemnització per assistència.

Els quilometratges es pagaran a raó de 0’28 €/Km.


Per altra banda, en aquest moments l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell no compta amb directius ni càrrecs de confiança a la seva plantilla laboral en el mandat 2023-2027.